REKRYTERA PERSONAL

Vi har lång erfarenhet av rekryteringsarbete på såväl tjänstemannasidan som kollektivsidan. Vi har en mycket god kännedom om olika branscher och vi är aktiva i olika nätverk.

Grunden för all rekrytering är en väl genomarbetad kravprofil och väl valda annonseringskanaler, därför lägger vi ner mycket arbete på just detta. Vi kan garantera en mycket noggrann och högkvalitativ rekryteringsprocess där alla parter blir behandlade konfidentiellt och med den respekt som krävs.

Vi gör ett första urval av de sökande utifrån den överenskomna kravprofilen och genomför en första intervju. Efter presentation av de utvalda kandidaterna så väljer vi tillsammans med dig som kund ut de kandidater som skall gå vidare i processen. Andra intervjun gör vi tillsammans med dig som blivande arbetsgivare. Referenstagning samt eventuell relevant bakgrundskontroll av slutkandidater är en självklarhet. Vi är certifierade användare, enligt nedan, och genomför bedömningar av personlighetsprofil, kapacitet och färdigheter.  

  • MPA (Master Person Analys) samt ACE (Adjustable Competence Evaluation)
  • OPQ 32, motivationsformulär MQ samt färdighetstester Verify.

   

Hyrrekrytering

Du kan även välja hyrrekrytering. Processen är densamma som vid rekrytering med skillnaden att Wikan Personal anställer den valda kandidaten och du som kund hyr kandidaten under en bestämd period med målsättning att anställningen därefter övergår till dig som kund. Vi lämnar garanti på all rekrytering som vi genomför. 

Second opinion

Ibland vill du som kund ha en oberoende utvärdering av aktuella kandidater till en viss tjänst. Kandidaterna kan dels vara interna eller externa sökande och där ni som kund vill ha ytterligare stöd i ert beslut att anställa lämplig kandidat. Vi på Wikan Personal erbjuder dig som kund en second opinion vilket innefattar djupintervju, personlighetsformulär, färdighetstest samt referenstagning. Syftet är att tydliggöra kandidatens styrkor och utvecklingsområden vilket underlättar för dig som kund att välja rätt slutkandidat.

Du väljer själv vad du vill ha hjälp med.

Kontakta mig

Kontakta mig

Vänligen fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er så snart vi har möjlighet.